Szkolenia

Uwaga! Od dnia 02.07.2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw 2022 r. Poz. 1392).

Komisja Kwalifikacyjna nr 728 przy Ośrodku SIMP-ZORPOT w Gorlicach działa już zgodnie z nowymi wymaganiami, dlatego do wniosków o sprawdzenie kwalifikacji należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia.


Prowadzimy specjalistyczne szkolenia:

 • Szkolenia na uprawnienia energetyczne (uprawnienia SEP) typu: E - eksploatacyjne i D - dozorowe w grupach 1, 2 i 3,
 • Szkolenia z zakresu BHP
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszystkich, którym kończy się pięcioletni termin ważności uprawnień energetycznych E i D w grupach 1, 2 i 3, zapraszamy na egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną, celem przedłużenia ważności na kolejne 5 lat.

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane z dopuszczeniem do pracy.

Przy Oddziale SIMP w Gorlicach działa powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna Nr 728, która po przeprowadzeniu egzaminów zatwierdza kwalifikacje osób zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

 • w Grupie 1

  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;

 • w Grupie 2

  urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło;

 • w Grupie 3.

  urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Koszt 1 egzaminu wynosi 424,20 zł - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć stosowne druki (wnioski), które można pobrać na naszej stronie oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw 2022 r. Poz. 1392).

Pliki do pobrania: (formularze w pdf)
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 1 – dozórpobierz
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 1 - eksploatacjapobierz
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 2 - dozórpobierz
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 2 - eksploatacjapobierz
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 3 - dozórpobierz
Wniosek kwalifikacyjny dla Grupy 3 - eksploatacjapobierz
Zaświadczenie od Pracodawcypobierz

Prowadzimy również szkolenia:

BHP dla:

 • Pracodawców kierujących pracownikami
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych

Z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.