Historia powołania i działalności
Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
SIMP-ZORPOT w Gorlicach

W latach 1977–1980, podejmowane były próby powołania Ośrodka działalności gospodarczej przy Wojewódzkim Oddziale SIMP w Nowym Sączu z siedzibą w Gorlicach.

W okresie tym ośmiu członków SIMP naszego Oddziału uzyskało tytuły „Rzeczoznawca zespołu SIMP”.

W okresie tym ośmiu członków SIMP naszego Oddziału uzyskało tytuły „Rzeczoznawca zespołu SIMP”.

 • kol. Adam Abratowski
 • kol. Roman Gubała,
 • kol. Lesław Biedroń
 • kol. Wanda Kuszyńska
 • kol. Teresa Dobrowolska-Patrzyk
 • kol. Jan Leśniewski
 • kol. Jan Gorczyca
 • kol. Bronisław Wielgosz

Wymienieni Rzeczoznawcy zespołu SIMP opracowywali ekspertyzy przez Ośrodek SIMP-ZORPOT w Rzeszowie.

Kilkakrotne próby powołania Ośrodka działalności gospodarczej przy Oddziale Wojewódzkim SIMP Nowy Sącz z siedzibą w Gorlicach nie zostały zrealizowane.

Dopiero w lutym 1982 roku. z inicjatywy kol. Sobiesława Zbierskiego Dyrektora ZORPOT-u Warszawa, powołano Terenowe Stanowisko Pracy, podległe Ośrodkowi SIMP-ZORPOT w Krakowie.

Kierownikiem został kol. Krystian Belczyk. Terenowe Stanowisko Pracy na terenie Gorlic mieściło się w mieszkaniu prywatnym.

Do obowiązków Kierownika Terenowego Stanowiska Pracy należało:

 • pozyskiwanie zleceń z terenu działalności Oddziału SIMP w Gorlicach,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Technicznej SIMP-ZORPOT Kraków,
 • pozyskiwanie nowych kandydatów na Rzeczoznawców SIMP.

W latach 1982-1985 wspólnie z kol. Bronisławem Stojem przedłożyliśmy na Radzie Technicznej w Krakowie wnioski kandydatów na Rzeczoznawców SIMP.

Wnioski po zaakceptowaniu przez Radę Techniczną Ośrodka „SIMP-ZORPOT” w Krakowie, przesłano do komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP działającej przy ZG SIMP.

kol. Teresa Dobrowolska –Patrzyk uzyskała dnia 8 10 1977 r.

tytuł Rzeczoznawcy Zespołu SIMP

Nr 3802

w specjalności

209 spawalnictwo i łączenie nierozłączne

kol. Wanda Kuszyńska uzyskała 25 10 1977 r. tytuł Rzeczoznawca Zespołu SIMP Nr 3805 w specjalnościach: 202 materiałoznawstwo i 213 obróbka cieplno-chemiczna

W wyniku tych działań tytuły Rzeczoznawców Zespołu SIMP otrzymali:

w roku 1983

 1. kol. Bronisław Stoj
 2. kol. Alojzy Oracz

w roku 1984

 1. kol. Krystian Belczyk
 2. kol. Stanisław Dziadowiec
 3. kol. Karol Myśliwiec
 4. kol. Grzegorz Niemiec
 5. kol. Wacław Szlanta
 6. kol. Wojciech Tomasik
 7. kol. Jan Widzisz
 8. kol. Józef Pikuła
 9. kol. Jerzy Pizon
 10. kol. Józef Podsadowski

w roku 1985

 1. kol. Jan Kukla
 2. kol. Ryszard Kosiba
 3. kol. Zbigniew Nowak
 4. kol. Józef Wojtas
 5. kol. Piotr Śliwa
 6. kol. Stanisław Gruszkowski
 7. kol. Stefan Kielusiak
 8. kol. Wiesław Szloch
 9. kol. Stanisław Szpyrka
 10. kol. Stanisław Waląg
 11. kol. Leszek Żalinski

Uzyskanie uprawnień tytułu Rzeczoznawca SIMP w 3 letnim okresie pozwoliło na pozyskanie i wykonanie następujących ilości opracowań rzeczoznawczych:

rokilość pozyskanych i wykonanych zleceńwartość w zł
198241 700 000
198392 900 000
1984154 200 000
1985123 700 000
19863310 500 000
19875515 100 000
1988234 600 000
19892514 300 000
199032 000 000
199152 700 000

Po pięciu latach intensywnej działalności i wypracowaniu znacząco wysokich zysków na wniosek Zarządu Oddziału SIMP w Nowym Sączu z siedzibą w Gorlicach wysłano pismo do ZG SIMP o sfinansowanie dla Oddziału SIMP zakupu odpowiedniego lokalu do dalszej działalności.

Siedziba Oddziału SIMP i Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach przy ul. Narutowicza zakupiona 1989 roku ze środków ZG SIMP w Warszawie

Pomieszczenia w budynku SIMP przy ul. Narutowicza

W dniu 19.10.1988 r. w Oddziale SIMP w Gorlicach obradowało Prezydium Zarządu Głównego SIMP, na którym uczestnicy posiedzenia ocenili działalność Stowarzyszeniową Oddziału SIMP jako bardzo dobrą i w dowód uznania wręczono dla Fabryki Maszyn „Glinik” – Zbiorową Honorową Odznakę SIMP za całokształt działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia SIMP.

Posiedzenie robocze ZG SIMP zakończyło się podjęciem uchwały o zakupie budynku na terenie Gorlic dla potrzeb działalności SIMP oraz Ośrodka „SIMP-ZORPOT” w celu dalszego rozwoju działalności gospodarczej. W tym okresie Prezesem ZG SIMP był kol. Aleksander Kopeć

V-ce Prezesem Oddziału SIMP w Gorlicach w kadencji 1987 – 1990 do spraw działalności gospodarczej był kol. Krystian Belczyk, który od lutego 1982 roku był Kierownikiem Delegatury SIMP-ZORPOT Kraków w Gorlicach.

Już w marcu 1989 budynek został kupiony, a koszty tej transakcji pokrył w całości Zarząd Główny SIMP w Warszawie.

Duże doświadczenie kol. Krystiana Belczyka zaowocowało pełnym zagospodarowaniem budynku dla Oddziału SIMP oraz uruchomieniem w nim działalności gospodarczej firmy „Gortex” w której 50% udziałów miał Oddział Wojewódzki SIMP w Nowym Sączu z siedzibą w Gorlicach.

Po wielu perypetiach, na wniosek Prezydium Oddziału SIMP w Gorlicach, Zarząd Główny SIMP zatwierdził działanie Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postepu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Gorlicach z dniem 1.03.1992 r. Dyrektorem Ośrodka został kol. Krystian Belczyk.

Dyrektor Ośrodka Krystian Belczyk w biurze Ośrodka SIMP-ZORPOT

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej uzyskano następujące efekty;

Zestawienie sprzedaży Ośrodka „SIMP-ZORPOT” w Gorlicach w latach 1992 – 2011
roksprzedaż ogółemroksprzedaż ogółem
1992333 2552002337 071
1993315 2092003277 458
1994211 4122004296 530
1995237 3752005214 528
1996336 0722006316 674
1997275 5862007310 340
1998296 9552008221 840
1999423 5552009219 925
2000418 0832010348 223
2001326 4282011323 188