Usługi projektowe

Oferujemy usługi doświadczonych konstruktorów.
Opracowujemy dokumentację konstrukcyjna na nowe maszyny i urządzenia.
Rozrysowujemy części i podzespoły według standardów przekazanych nam przez klienta.
Opracowujemy dokumentacje techniczno-ruchowe DTR

Oferujemy usługi projektowe w zakresie:

  • tworzenia modeli 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D,
  • wykonywania pojedynczych modeli jak i skomplikowanych złożeń oraz analizę pod kątem kolizji elementów i możliwości ich swobodnego montażu,
  • opracowanie instrukcji montażu, w której zamieszczone są trójwymiarowe złożenia oraz widoki montażowe,
  • tworzenie dokumentacji technicznej 2D na podstawie dostarczonego modelu 3D,
  • opracowywania dokumentacji na nowe elementy, jak również wykonania usługi rozrysowywania części i podzespołów według standardów przekazanych nam od klienta..